Photobucket

Want to make a binaural recording? Contact me binauralairwaves@gmail.com

Perceptually Ergonomic 3-Dimensional Sound for Headphones.
Headphones are required for the effect.

Friday, November 12, 2010

Útidúr (from Iceland) plays "The Glow / Retreat" exclusively for BinauralAirwaves.com


1 comments:

kili said...

Useful article, thank you for sharing the article!!!

Website: bloggiaidap247.com giúp bạn giải đáp bash là gì hay bash idol là gì và nhiều thông tin hữu ích